Regulamin


Właścicielem sklepu internetowego jest Sklep z herbatą Janina Jaworudzka
z siedzibą w Żorach przy ul. Szerokiej 20,
adres e-mail info@herbacianyprezent.pl
posiadającym:
NIP: 635-122-36-39,
REGON 277557713,
rachunek bankowy ING Bank Śląski 98 1050 1634 1000 0090 6696 3399.


1. Sklep internetowy realizuje sprzedaż oferowanych artykułów za pośrednictwem sieci internet, na podstawie złożonego drogą elektroniczną zamówienia, na stronie www.herbacianyprezent.pl .

2. Złożenie skutecznego zamówienia wymaga rejestracji klienta w sklepie za pomocą istniejącego formularza, w ten sposób klient posługując się samodzielnie ustanowionym loginem i hasłem tworzy osobiste konto. Formularz rejestracyjny zawiera dane niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia tj. imię i nazwisko zamawiającego, NIP, adres e-mail, dane adresowe do wysyłki, numer telefonu.

3. Dane osobowe podane przez klienta zbierane i przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem oraz przyjętymi zasadami ochrony prywatności.

4. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania potwierdzenia rejestracji zamówienia, które przesyłamy na adres e-mail. Po tym czasie możliwe są jeszcze zmiany w zamówieniu z zastrzeżeniem jednak przekazania takiej potrzeby drogą telefoniczną, a także z zastrzeżeniem możliwości opóźnienia terminu realizacji.

5. Zamówione artykuły przesyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej na adres wskazany w formularzu zamówienia, koszt przesyłki wg taryfy dostawcy doliczany jest do ceny zamówienia. Wysłanie towaru następuje po wpływie należności na rachunek bankowy sklepu. Możliwy jest osobisty odbiór zamówienia, w takim przypadku klient nie ponosi kosztów przesyłki.

6. Prosimy o szczególną staranność w wypełnianiu zamówienia, zwłaszcza w części dotyczącej adresu dostawy i numeru telefonu, błędne lub niepełne informacje mogą skutkować brakiem możliwości dostarczenia przesyłki kurierskiej. W takim przypadku zwrot towaru i ponowne jego wysłanie odbędzie się na koszt klienta. Podobnie będzie w przypadku gdy klient nie odbierze przesyłki w terminie.

7. Jeżeli w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, na naszym rachunku bankowym nie zostanie zaksięgowana wpłata na jego realizację, zamówienie anulujemy bez powiadomienia klienta.

8. Wszystkie ceny widoczne w sklepie są cenami brutto, do każdego zrealizowanego zamówienia dołączamy paragon fiskalny, na życzenie również fakturę Vat w postaci elektronicznej, zaś na wyraźne życzenie klienta przesyłamy fakturę w formie tradycyjnej.

9. Akceptowalną formą płatności jest przelew bankowy lub płatność w systemie PayU.

10. Przyjmując typowe zamówienie obejmujące pojedyncze sztuki deklarujemy terminową realizację w czasie 2 – 3 dni roboczych, dla zamówień większych ilościowo lub też złożonych, termin realizacji będzie odpowiednio dłuższy i ustalony z klientem na etapie rejestracji zamówienia.

11. Wszystkie materiały prezentowane na stronie www.herbacianyprezent.pl należą do sklepu. Wygląd pakowanych prezentów ze względu na użyte materiały ma charakter niepowtarzalny, w dostawach zapewnić więc możemy daleko idącą zbieżność do prezentowanych opakowań. Zdjęcia ze względów technicznych mogą odbiegać nieznacznie od rzeczywistego wyglądu artykułów.

12. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni bez konieczności podawania przyczyny. Przyjętą formą odstąpienia od umowy jest pisemne powiadomienie sprzedawcy o takim zamiarze. Warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy jest zachowanie 14 dniowego terminu, którego bieg rozpoczyna się z dniem otrzymania towaru od dostawcy. W wyniku odstąpienia od umowy zwracamy otrzymaną należność za towar oraz koszty przesyłki lecz tylko do wysokości najniższych oferowanych przez nas i faktycznie poniesionych kosztów. Zwrot towaru należy wykonać na koszt własny na adres sklepu z zachowaniem 14 dniowego terminu, którego bieg rozpoczyna się z dniem powiadomienia nas o odstąpieniu od umowy. Zwrot należności następuje po otrzymaniu towaru tą samą drogą jaką do nas dotarła. Odstąpienia od umowy nie możemy uznać w przypadkach gdy: – produkty spożywcze dostarczone w opakowaniach zostały otwarte przez klienta, – przedmiotem umowy są produkty ulegające szybkiemu zepsuciu lub z krótkim terminem przydatności do spożycia, – przedmiotem umowy jest usługa, – przedmiotem umowy jest produkt wykonany wg specyfikacji klienta lub dostosowany do jego zindywidualizowanych potrzeb.

13. Reklamacje przyjmujemy w przypadku stwierdzenia wady w dostarczonym towarze. Reklamację zawierającą opis kwestionowanych cech towaru prosimy sporządzić w formie pisemnej i przesłać na adres sklepu wraz z dowodem zakupu. Reklamacje rozpatrujemy z zachowaniem 14 dniowego terminu, którego bieg rozpoczyna się z dniem otrzymania reklamowanego towaru. W przypadku uznania reklamacji również z zachowaniem 14 dniowego terminu, przesyłamy towar pełnowartościowy, jeżeli zaś jest to niemożliwe zwracamy należność za towar. W takim przypadku ponosimy również koszty przesyłki w obie strony.

14. Wszystkie pytania dotyczące zakupów proszę kierować na adres info@herbacianyprezent.pl lub telefonicznie +48 697 999 945 w godzinach pracy sklepu 9.30 – 17.30, od poniedziałku do piątku.

15. Mimo szczególnej staranności przy zachowaniu aktualnej oferty, może się zdarzyć, że zamówionego towaru brakuje w magazynie, w takim przypadku kontaktujemy się z klientem i uzgadniamy sposób rozwiązania tej niedogodności.

16. Dla zawarcia umowy konieczna jest znajomość niniejszego regulaminu.

17. Właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie i sądy powszechne. Klienci mają możliwość uzyskania wsparcia przez agencje i instytucje konsumenckie. W pierwszej kolejności dążymy jednak do polubownego rozwiązania sporu.